International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Volume 3 Issue 4 (December 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (4)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.219

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (4)
Determination of Nursery Plant Development of New Mandarin Varieties Grafted on Carrizo Citrange Rootstock

Sefa Polatöz & Murat Şeker

pp. 98 - 105   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.219.1

Abstract

Originating in southeast Asia, citrus currently have a large geographical distribution around the world. Sourced in tropical and semitropical regions, cultivation of citrus for the table is mainly focused in subtropical regions. The study aimed to fully determine the compatibility status for the Carrizo citrange with new mandarin varieties and the rootstock-scion relationships. As rootstock Carrizo citrange (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis) was used with Dart, Mandalate, Mihowase, Tango and W. Murcott mandarin used as varieties. Grafting was completed on 10 April 2016 with T bud grafting and the graft band was opened 1 month after grafting with rootstock diameter (mm), scion diameter (mm) and shoot length (cm) measured one time per month and the differences between varieties in terms of these characteristics were revealed. The highest rootstock diameter measurement was in the Dart variety, with highest scion diameter value in the Mihowase variety. When seedling development is evaluated, sapling crown height of 60-65 cm was first reached by the Tango variety at the end of October, followed by W. Murcott, Mihowase, Mandalate and Dart varieties.

Keywords: Rutaceae, Citrus, rootstock, scion, grafting

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (4)
Killi Toprak Koşullarında Yetiştirilen Kütdiken Limon Çeşidinde Zn ve Mn Besin Elementlerinin Mevsimsel Dağılımı

Sefa Polatöz & Turgut Yeşiloğlu

pp. 106 - 116   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.219.2

Abstract

Turunçgiller dünyada yetiştiriciliği yapılan en önemli meyve gruplarından biridir. Subtropik iklim kuşağında yer alan ülkemizde, turunçgil yetiştiriciliği bakımından kaliteli sofralık turunçgil üretimi yapılmaktadır. Çalışma killi toprak koşullarında yetiştirilen, 1964 yılında 7x7 m aralıkla dikilmiş Yerli turunç üzerine aşılı olan Kütdiken limon çeşidinde Ekim, Şubat, Mayıs ve Ağustos ayları olmak üzere yılda 4 dönemde ve 2 yıl süreyle 3’er yinelemeli olmak üzere örnekler alınarak yapılmış olup, ağaçlardan alınan tohum, meyve eti, meyve kabuğu, yaprak, ana dal, kalın dal, normal dal, ince dal, kalem, anaç, kök boğazı, kalın kökler, normal kökler ve kılcal kökler çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Kütdiken limon çeşidinde çinko (Zn) ve mangan (Mn) besin elementlerinin mevsimsel dağılımları incelenmiştir, Araştırma sonucunda Zn ve Mn bitki besin elementleri bakımından organlar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Kütdiken limon çeşidinde dönemlerin tamamında en yüksek çinko ve mangan değerleri kılcal köklerde bulunmuştur.

Keywords: Çinko, Mangan, Limon, Killi Toprak

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (4)
Principles and Applications of Recombinant Protein Production in Plants

Hatice Duman, Pınar Ulupınar, Gaye Pisiren, Zeynep Rumeysa Kaymaz & Sercan Karav

pp. 117 - 127   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.219.3

Abstract

Recombinant protein production has become a growing sector all around the world such as in therapeutic applications, pharmaceutical, agriculture etc. Although, a number of systems for protein expression have been developed and there is an increasing requirement for efficient methods of large-scale production. Therefore recombinant proteins are produced by various ways to generate large quantities for commercial and research applications in a different host such as in bacteria, yeasts, insects, and mammalian culture. Among these, plant systems are mostly preferred since they have a developed eukaryotic system. The expression of recombinant proteins in plants and plant cells has been promoted as an alternative cost-effective production platform.

In this review we described, challenges and advantages of plants as expression systems for proteins and discussed unique advantages of producing proteins recombinantly in different plants; tobacco, rice, and maize.

Keywords: Recombinant protein, protein expression, plants, tobacco, rice and maize

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (4)
Uyuşturucu ile Mücadelede Tükürükte Madde Tespiti: Kolay Uygulanabilir, İmmünokromografik Bir Yöntem

İsmail Hamit Hancı & Leyla Didem Kozacı

pp. 128 - 143   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.219.4

Abstract

Uyuşturucu maddeler belirli miktarda alındığında, kişinin sinir sistemine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelerdir. Madde analizleri, madde ile mücadelenin önemli unsurlarından biridir.  Madde analizlerinde tarama ve doğrulama yöntemleri kullanılmaktadır.   Maddelerin ve metabolitlerinin alındıktan sonra ne kadar süre ile tespit edilebileceği madde analizinden önce bilinmelidir. Tespit süresini belirleyen en önemli faktörler maddenin emilimi ve daha sonra vücut sıvılarına geçiş süresidir. Madde ve metabolitlerinin varlığını tespit etmek için çok çeşitli biyolojik örnek türleri (idrar, kan, tükürük, saç,vb) kullanılabilir. Özellikle, trafikte madde etkisi altında sorgulama yapılırken tükürük analizleri hızlı, güvenilir ve kolay uygulanabilir, noninvaziv olmaları yönünden kan ve idrar örneklerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Tükürükte uyuşturucu madde tespiti amacı ile immünolojik kitler tercih edilmektedir. Tükürük örneği alınması görsel olarak takip edilebilir. Ülkemizde POCT temelli UTC Uyuşturucu Test Cihazı’nın (ARMAS) doğruluk oranı %90’ın üzerinde saptanmış ve Trafik Birimleri tarafından tarama testi amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta kullanılan POCT cihazlarının performans değerlendirmelerinin düzenli yapılması gerekliğidir.

Keywords: Uyuşturucu madde, immünokromografik yöntem, tükürük, etki altında sürüş