International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Volume 4 Issue 2 (June 2020)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 4 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2020.259

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 4 (2)
Aroma and Some Quality Characteristics of Sweet Black Colored Oskar F1 (Capsicum Annuum L. Cv. Oskar F1) Pepper Variety

Tolga Sarıyer, Mehmet Ali Gündoğdu & Murat Şeker

pp. 23 - 34   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2020.259.1

Abstract

The number of new varieties bred in the world is increasing day by day. İncrease in yield, possibility of marketing in domestic and foreign trade, nutritional properties of agricultural products are closely interested with developing new varieties. The evaluation of the performance of these varieties in different ecological conditions is an important study subject. Oskar F1 is a black coloured pepper also called purple colured. Oskar F1 is a registered hybrid sweet pointed pepper variety and is subject to export. Oskar F1 pepper variety is stands out in terms of marketing with its black color in addition to having high ascorbic acid amount (222.33 mg / 100g) and hexanal was found as major aroma component which creates a sensory perception as a freshly cut grass to its aroma feature.

Keywords: Black pepper, sweet pointed pepper, aroma, ascorbic acid

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 4 (2)
Krom Zenginleştirme Tesislerinde, Gürültü Şiddetinin Çalışanlara Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Mustafa Özgür Keskin

pp. 35 - 51   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2020.259.2

Abstract

Madencilikte, metalik cevherlerin zenginleştirilme işlemleri, farklı şekillerde gerçekleştirilebilmelerine rağmen, genelde prosesler; hazırlama işlemleri, boyut küçültme ve sınıflandırma gibi ön işlemleri kapsamaktadır. Bu işlemler, gürültü düzeyi oldukça yüksek seviyelere ulaşabilen büyük boyutlardaki makine ve yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmada, Adana ve Mersin bölgelerinde bulunan krom zenginleştirme tesisleri sallantılı masa ve değirmen katlarında, TS EN 61672-1 ve IEC 61672 standartlarına uygun Lutron SL-4010 dijital ölçüm cihazı ile gürültü şiddeti ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Her iki tesiste, masa katları ile değirmen katları içerisindeki gürültü şiddeti değerlerinin 85-95 dB arasında değiştiği ve “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe” göre bu değerlerin; maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, belirlenen gürültü şiddeti değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş, çalışanlar üzerindeki etkileri mevzuat doğrultusunda değerlendirilmiş ve bu etkilerinin önlenebilmesi için yapılması gerekenler belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords: Cevher Hazırlama, Sallantılı Masa, Değirmen, Gürültü Şiddeti