International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Volume 3 Issue 1 (March 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (1)
Issue Information 

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.187

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (1)
In-Silico Analysis of SCARECROW Genes in Olive (Olea europaea L.)

Fatih Sezer

pp. 1 - 8   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.187.1

Abstract

The Olive (Olea europaea L.) is a Mediterranean crop tree with great economic importance and understanding molecular mechanisms that control developmental processes like adventitious rooting will benefit various aspects of olive tree development research. SCARECROW (SCR) genes are reported to be essential for asymmetric division of the cortex/endodermis progenitor cell in the root. They also have diverse roles through plant development. Thus, this study aimed to identify SCR genes in Olive. With this study we investigated all GRAS family proteins in Olive and further extracted SCR proteins in Olive genome. With this study, we report SCR genes in olive for the first time and provide analysis of their structure with bioinformatic tools. Phylogenetic tree revealed that all 8 major sub-families of GRAS were present in olive genome and some other sub-families like SCL18, SCL3 and SCL28 were also present. A. thaliana SCR (AT3G54220) was grouped with 2 unique olive sequences (XP_022893717.1, XP_022881217.1). Both sequences showed a 2 exon, 1 intron structure and contained the characteristic GRAS domain. Promoter regions contained several light and low temperature motifs. Auxin, gibberellin and abscisic acid response elements were present within these regions. Promoter regions of all olive SCR also contained MYB transcription factor recognition and binding sites.

Keywords: SCARECROW, SCR, Olive, GRAS, Transcription factor

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (1)
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Güvenliği Algısı

Elif Merdin & Sezgin Aygün

pp. 9 - 19   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.187.2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulunda İnsan Kaynakları Yönetimi, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarında öğrenim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda algı düzeylerinin belirlenmesidir. Betimsel tipteki bu araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulundan 5 farklı programdan toplam 300 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara 11 maddelik anket uygulanmış olup sonuçlar analiz edilmiştir. Katılımcıların % 35’i Deniz ve Liman İşletmeciliği, %18’i Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, %18.3’ü Turizm ve Otel İşletmeciliği, %18’i Turizm ve Seyahat Hizmetleri, % 10.7’si ise İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencilerinden oluşmaktadır. Ankete katılanların % 90.3’ü iş güvenliği olgusunu uyulması gerekli kurallar dizisi olarak değil, güvenli ve kaliteli bir yaşam için gerekli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca % 88’i Programlarda okutulacak İSG derslerinin İSG sertifikasına öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından verilmesini ayrıca İSG konusunda yazılı ve görsel tüm bilgilendirme ve içeriklere daha kolay ulaşmayı istemektedir. Bu sonuçlardan ankete katılan öğrencilerin İSG konusuna önem verdikleri görülmektedir.

Keywords: İş sağlığı ve güvenliği, Meslek Yüksek Okulu, İSG Kültürü