International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Volume 3 Issue 3 (September 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.213

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (3)
The Effects of Edible Coating, Echinacea Tea and Hawthorn Tea on Certain Microbial and Other Quality Parameters of Refrigerated Chicken Meat

Seyhun Yurdugül

pp. 66 - 82   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.213.1

Abstract

The purpose of the current study is to evaluate the effect of edible fruit and vegetable coatings, the echinacea and the hawthorn tea solutions, solely or in combination of increasing the shelf-life of chicken meat by the inhibition of the microbial flora at the refrigeration temperature (+4˚C), without disrupting certain chemical and physical properties.  Eight different combinations of treatment groups were formed as follows: (E): echinacea tea, (E+M): echinacea tea-hawthorn tea combination, (E+S): Semperfresh®-echinacea tea combination, (E+M+S): Semperfresh® -echinacea tea-hawthorn tea combination, (M): hawthorn tea, (M+S): Semperfresh®-hawthorn tea combination; (S): the edible coating (Semperfresh®), including the control.  The total mesophilic aerobic bacteria(TMAB), yeast-mold, Salmonella spp., E. coli and Staphylococcus species were determined. The pH, firmness, weight and total sugar content were analyzed. It was found that the sole hawthorn tea and triple combination of Echinacea tea-hawthorn tea-edible coating SemperfreshTM(E+H+S) showed significant inhibitory effects on the mesophilic aerobic bacteria (MAB), Staphylococci, Salmonella and Escherichia coli.  Except for the Echinacea treatment group, the overall evaluation of taste panel showed a likeness of the remaining applications(p≤0.05).  On the other hand, no significant effect was observed (p>0.05) on the pH, the firmness, the total sugar content and the weight of chicken meat among the groups. Different combinations, especially the triple combination was found to be successful on chicken thighs, due to the microbiological, chemical and physical findings. It can be inferred from the study that echinacea, hawthorn, and SemperfreshTM show a synergetic effect

Keywords: Edible coating; chicken; hawthorn; echinacea

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 3 (3)
'DNA Hasarı Yanıtı'nın İnce Ayarında PPM1D/Wip1 Fosfataz'ın Rolü

Mehtap Kılıç Eren & Nur Betül Kartal

pp. 83 - 97   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2019.213.2

Abstract

Sağlıklı hücreler genom bütünlüğünü, hücre döngüsündeki ilerleyişi erteleyen/durduran ve DNA tamirini devreye sokan korunmuş bir DNA hasarı yanıtı yolağını aktive ederek sürdürürler. Bu sinyal yolağının düzgün olarak çalışmasını engelleyen moleküler bozukluklar genellikle kansere yatkınlık kazandırırlar. DNA hasarı yanıtı (DDR), hücreleri genomik kararsızlıktan korur ve kanser gelişimini önler.

DNA hasarının moduna ve seviyesine bağlı olarak, DDR sinyal ağı hücre döngüsünün geçici durdurulmasını (kontrol noktası), kalıcı büyümenin durdurulmasını (yaşlanma, senesens) veya programlanmış hücre ölümünü (apoptozis) teşvik eder. DDR'ye katılan proteinleri kodlayan genler tipik olarak tümör baskılayıcılardır ve yaygın olarak kanserde mutasyona uğrarlar. DDR yolağı temel olarak proteinlerin fosforilasyon ve defosforilasyonlarını kapsayan bir mekanizma ile düzenlenir.

Yabanıl tip p53 ile indüklenen fosfataz veya (Wild-type p53-inducible phosphatase (Wip1)), veya protein fosfataz tip 2C delta (protein phosphatase type 2C delta (PPM1D)) olarak da bilinen Wip1, DDR’ ın merkezinde yer alan ve önemli tümör baskılayıcıları hedef alan bir onko-proteindir. Bu derleme de, DDR’nin ince ayarında Wip1 aktivitesinin rolü ve bir onkogen olarak apoptozis ve senesens gibi hücresel stres yanıtları üzerine etkileri tartışılmıştır.

Keywords: DNA hasarı yanıtı, PPM1D / Wip1, p53, apoptoz, yaşlanma