International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Volume 7 Issue 2 (June 2023)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 7 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2023.578

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 7 (2)
Farklı Rakımlarda Yetiştirilmiş Yenice Kırmızı Biberinin Kalite Değişimleri

Hatice Nihan Çiftci, Mehmet Ali Gündoğdu & Kenan Kaynaş

pp. 47 - 61   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2023.578.1

Abstract

Çanakkale ili Yenice ilçesinin kırmızı kapya biberi diğer biberlerden farklı kalitesiyle Coğrafi İşaret tescili ile ‘’Yenice Kırmızı Biberi‘’ olarak anılmaktadır. Bu kapsamda Yenice Kırmızı Biberine ait verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Yenice ilçesinde kapya tipi biber yetiştiriciliği yapan üreticiden temin edilen tohumalar farklı yükseltilere sahip üç lokasyonda standart bakım işlemleri ile yetiştirilmiştir. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüş ve her tekerrürde 15 adet meyve kullanılmıştır. Biberlerde verim, kalite özellikleri incelenmiş ve aroma bileşenleri kompozisyonu değerlendirilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre Yenice’ye özgü ekolojik özellikler sebebiyle; Yenice Kırmızı Biberi, 158.21 g ortalama meyve ağırlığı, 75.17 mm meyve eni – 18.49 cm meyve boyu, daha doygun kırmızı meyve rengi, %8.33 suda çözünebilir kuru madde ve 6.97 g/100 g toplam şeker miktarı, 5.78 mm meyve eti kalınlığı, 2.6 lop sayısı, diğer lokasyonlardan fazla sayıda aroma bileşeni ile Ezine ve Merkez ilçede yetiştirilen biberleri geri planda bırakmıştır. Yenice Kırmızı Biberinin coğrafi olarak yakın mesafelerde yetiştirilen diğer biberlerden daha üstün bazı verim ve kalite özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords: Kapya, Aroma, Kalite, Rakım