International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2019, Vol. 3(4) 128-143

Uyuşturucu ile Mücadelede Tükürükte Madde Tespiti: Kolay Uygulanabilir, İmmünokromografik Bir Yöntem

İsmail Hamit Hancı & Leyla Didem Kozacı

pp. 128 - 143   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2019.219.4

Published online: December 30, 2019  |   Number of Views: 1077  |  Number of Download: 1128


Abstract

Uyuşturucu maddeler belirli miktarda alındığında, kişinin sinir sistemine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelerdir. Madde analizleri, madde ile mücadelenin önemli unsurlarından biridir.  Madde analizlerinde tarama ve doğrulama yöntemleri kullanılmaktadır.   Maddelerin ve metabolitlerinin alındıktan sonra ne kadar süre ile tespit edilebileceği madde analizinden önce bilinmelidir. Tespit süresini belirleyen en önemli faktörler maddenin emilimi ve daha sonra vücut sıvılarına geçiş süresidir. Madde ve metabolitlerinin varlığını tespit etmek için çok çeşitli biyolojik örnek türleri (idrar, kan, tükürük, saç,vb) kullanılabilir. Özellikle, trafikte madde etkisi altında sorgulama yapılırken tükürük analizleri hızlı, güvenilir ve kolay uygulanabilir, noninvaziv olmaları yönünden kan ve idrar örneklerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Tükürükte uyuşturucu madde tespiti amacı ile immünolojik kitler tercih edilmektedir. Tükürük örneği alınması görsel olarak takip edilebilir. Ülkemizde POCT temelli UTC Uyuşturucu Test Cihazı’nın (ARMAS) doğruluk oranı %90’ın üzerinde saptanmış ve Trafik Birimleri tarafından tarama testi amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta kullanılan POCT cihazlarının performans değerlendirmelerinin düzenli yapılması gerekliğidir.

Keywords: Uyuşturucu madde, immünokromografik yöntem, tükürük, etki altında sürüş


How to Cite this Article

APA 6th edition
Hanci, I.H. & Kozaci, L.D. (2019). Uyuşturucu ile Mücadelede Tükürükte Madde Tespiti: Kolay Uygulanabilir, İmmünokromografik Bir Yöntem . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 3(4), 128-143. doi: 10.29329/ijiasr.2019.219.4

Harvard
Hanci, I. and Kozaci, L. (2019). Uyuşturucu ile Mücadelede Tükürükte Madde Tespiti: Kolay Uygulanabilir, İmmünokromografik Bir Yöntem . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 3(4), pp. 128-143.

Chicago 16th edition
Hanci, Ismail Hamit and Leyla Didem Kozaci (2019). "Uyuşturucu ile Mücadelede Tükürükte Madde Tespiti: Kolay Uygulanabilir, İmmünokromografik Bir Yöntem ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 3 (4):128-143. doi:10.29329/ijiasr.2019.219.4.

References
 1. Akgür S, Dönmez T, Yemişligil A (2006). Madde etkisi altındaki sürücülerde tükürük analizi. Adli Tıp Bülten,11(1),19-22. [Google Scholar]
 2. Büyükakyüz N, Öztürk M (2012). Tükürüğün yapısı ve tanı açısından önemi. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 18(2), 191-7. [Google Scholar]
 3. Cantürk G, Dener Y (2005) Madde ile Bozukluklar ve Madde Analizi, Adli Psikiyatri Dergisi. 2(2), 31-40. [Google Scholar]
 4. Drug Test Cut-Off Level by Test Type- Confirm BioSciences. https://www.confirmbiosciences.com/knowledge/terminology/drug-test-cut-off-level/ (Erişim 22.12.2019) [Google Scholar]
 5. Herrera-Gómez F, García-Mingo M, Colás M, González-Luque JC, Álvarez FJ (2018). Opioids in oral fluid of Spanish drivers. Drug Alcohol Depend. 187,35-39. [Google Scholar]
 6. https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kullanmak-icin-uyusturucu-madde-bulundurma-sucunun-cezasi.html (Erişim 22.12.2019) [Google Scholar]
 7. https://www.sabah.com.tr/guney/2019/06/28/trafikte-uyuşturucu-testi-dönemi (Erişim 22.12.2019) [Google Scholar]
 8. Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı) Madde 48; Alkollü İçki, Uyuşturucu veya Keyif Verici Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı. https://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=9003 (Erişim 22.12.2109) [Google Scholar]
 9. Kaya E, Akata I, Bakırcı S, Dereli D, Küçükgüven E, Yılmaz İ (2014) İmmünokromatografik kart testlerinin çalışma prensipleri ve üretim teknikleri. Düzce Medical Journal.16(3), 46-54 [Google Scholar]
 10. Kızılarslan Hakan. Ceza Muhakemesi Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma, Mayıs 2007, Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Küme T, Karakürkçü Ç, Karauzun N, Pınar A (2016). Tıbbi laboratuvarlarda madde analizleri Türk klinik Biyokimya Dergisi. 14(1): 58-71. [Google Scholar]
 12. Rapid On-Site Screening of Drugs Of Abuse A Summary Of Commercially Available Products And Their Applications: Guidance For The Selection Of Suitable Products. United Nations International Drug Control Programme, December 2001 [Google Scholar]
 13. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı 2012 ISBN: 978-975-590-431-3 [Google Scholar]
 14. Toennes SW, Steinmeyer S, Maurer HJ, Moeller MR, Kauert GF (2005). Screening for drugs of abuse in oral fluid--correlation of analysis results with serum in forensic cases. J Anal Toxicol. 29(1), 22-7(a). [Google Scholar]
 15. Toennes SW, Kauert GF, Steinmeyer S, Moeller MR (2005). Driving under the influence of drugs -- evaluation of analytical data of drugs in oral fluid, serum and urine, and correlation with impairment symptoms. Forensic Sci Int. 152 (2-3),149-55(b).  [Google Scholar]
 16. Türk Ceza Kanunu Madde 191; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. https://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5139 (Erişim 22.12.2109) [Google Scholar]
 17. Türk Ceza Kanunu Madde 188; Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. https://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5136(Erişim 22.12.2019) [Google Scholar]
 18. Vatandaş C, Can B, Mahitapoğlu H, Yaman V, ve Kırbaşoğlu Z (2015). Türkiye’de Gençlik ve Uyuşturucu Madde Sorunu. Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi. İstanbul: Sekam Yayınları. [Google Scholar]
 19. Vindenes V, Lund HM, Andresen W, Gjerde H, Ikdahl SE, Christophersen AS, Øiestad EL. (2012) Detection of drugs of abuse in simultaneously collected oral fluid, urine and blood from Norwegian drug drivers. Forensic Sci Int. 219 (1-3),165-71. [Google Scholar]
 20. Wille SMR, Raes E, Lillsunde P, Gunnar T, Laloup M, Samyn N, Verstraete AG (2009). Relationship Between Oral Fluid and Blood Concentrations of Drugs of Abuse in Drivers Suspected of Driving Under the Influence of Drugs. Therapeutic Drug Monitoring 31(4), 511–519). [Google Scholar]