International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Issue Information    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2023, Vol. 7(3) 0-0

Issue Information


Related Articles
Comparison of Yield and Pomological Characteristics of Mandarins on Three Different Rootstocks Grown in North Aegean Region of Turkey

Murat Şeker, Engin Gür, Neslihan Ekinci, Nilüfer Kaleci & Mehmet Ali Gündoğdu
Volume 1 Issue 1

Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi

Sezgin Aygün & Ömer Faruk Öztürk
Volume 1 Issue 1

Bitkilerde E Vitamini Biyosentezi ve Fonksiyonu

Fatih Sezer
Volume 1 Issue 1

Karasal bitkilerde DNA barkodlama: Bazı DNA barkod bölgelerinin incelenmesi

Kaan Hürkan
Volume 1 Issue 1

Angiospermlerde Genomik Damgalama

Aslıhan Özbilen
Volume 1 Issue 1

Türkiye’deki Salep Orkideleri Üzerine Yapılan Bazı In Vitro Çalışmalar

Yasemin Kemeç Hürkan
Volume 1 Issue 1

Meme Kanser Kök Hücre Fenotipi ve TümörHipoksisi ile İlişkisi

Mehtap Kılıç Eren
Volume 1 Issue 1

Human Endogenous Retroviruses

Buket Çakmak Güner & Nermin Gözükırmızı
Volume 2 Issue 1

DSSC'ler için NNN ligantlar ile kararlaştırılmış Rutenyum malzemeler

Osman Dayan, Namık Özdemir, Fahrettin Yakuphanoğlu, Zafer Şerbetci & Ali Bilici
Volume 2 Issue 1

Effects of Salinomycin and Everolimus on Breast Cancer Stem Cells in Hypoxia

Hatice Pilevneli & Mehtap Kılıç Eren
Volume 2 Issue 1