International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2017, Vol. 1(1) 9-19

Meme Kanser Kök Hücre Fenotipi ve TümörHipoksisi ile İlişkisi

Mehtap Kılıç Eren

pp. 9 - 19   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2017.99.2

Published online: December 29, 2017  |   Number of Views: 663  |  Number of Download: 1310


Abstract

Kanser kök hücreleri, bir tümör içindeki nadir ölümsüz hücrelerdir ve bölünerek kendiliğinden yenilenebilir ve tümörü oluşturan birçok hücre türüne köken oluşturabilir. Bu hücreler çeşitli insan tümörlerinde bulunmaktadır ve kanser tedavisi için hedefler olarak ilgi çekmektedirler.

Günümüzde konvansiyonel kanser terapilerinin başarısız olma nedenlerinin temelinde kemoterapi ya da radyoterapiye karşı aşırı direnç gösteren ve daha yavaş proliferasyon kapasitesine sahip kanser kök hücrelerini hedefleyememeleri yatmaktadır. Bunun sonucunda da dormant, yani uyuyan kanser kök hücreleri yeniden proliferatif faza girmekte ve bu da sıklıkla relapsla sonuçlanmaktadır. Kanser kök hücrenin hedeflenmesinin kanserin hedeflenmesinde ve tedavisinde çok önemli ve devrimsel nitelikte ilerlemeler sağlayacağı düşünülmektedir.

Kanser kök hücrelerin regülasyonunda, Wnt/β-catenin, Notch ve Hedgehog gibi epitelyal mezenkimal dönüşüm sinyal yollarının aktivasyonunun etkili olduğu bilinmektedir. Deneysel çalışmalar, hipoksinin ve Hypoxia Inducible Factor-1α’nın (HIF-1α) kanser kök hücre fenotipini teşvik ettiği ve HIF-1α’nın hedeflenmesinin de kanser kök hücreleri azalttığı veya elemine ettiği konusunda kanıtlar sağlamıştır.

Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en yaygın diagnozu olan kanser formudur ve dünya kadın popülasyonunun %10’unu etkilemektedir. İnvaziv meme kanserine sahip olan hastaların %25-%30 ‘u halen bu hastalık sebebiyle ölmektedirler. Tedaviden sonraki ilk 3 yıl içerisinde hastalığın rekürans sıklığı ise %60-%80 arasında değişmektedir.

Meme kanser kök hücrelerinin daha etkin bir şekilde hedeflenebilmesi için, tümör içerisinde özellikle kök hücre üretim alanı gibi davranan hipoksik alanlar, aynı zamanda bu hücreleri terapiye dirençli hale getirebilir ve hipoksi indüklü faktörlerin bu dirençte rollerinin ortaya çıkarılması önemlidir. Bu bilgiler ışığında, gelecekte yeni ve etkili tedavi stratejileri geliştirmek için, ilaç direncinin tersine çevrilebilir olup olmadığının ve HIF-1α inhibitöleri ve kök hücre hedefleme ajanlarının kombinasyon tedavileri ile meme kanser kök hücrelerin elimine edilip edilemeyeceğinin araştırılması özellikle önem kazanmaktadır.

Keywords: Kanser kök kücre, meme kanseri, Salinomycin, Everolimus, HIF-1α, hipoksi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Eren, M.K. (2017). Meme Kanser Kök Hücre Fenotipi ve TümörHipoksisi ile İlişkisi. International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), 9-19. doi: 10.29329/ijiasr.2017.99.2

Harvard
Eren, M. (2017). Meme Kanser Kök Hücre Fenotipi ve TümörHipoksisi ile İlişkisi. International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), pp. 9-19.

Chicago 16th edition
Eren, Mehtap Kilic (2017). "Meme Kanser Kök Hücre Fenotipi ve TümörHipoksisi ile İlişkisi". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 1 (1):9-19. doi:10.29329/ijiasr.2017.99.2.

References
 1. Al-Hajj, M., Wicha, M. S., Benito-Hernandez, A., Morrison, S. J., and Clarke, M. F., 2003, Prospective identification of tumorigenic breast cancer cells, Proc Natl Acad Sci U S A 100(7):3983-8. [Google Scholar]
 2. Alison, M. R., Murphy, G., and Leedham, S., 2008, Stem cells and cancer: a deadly mix, Cell Tissue Res 331(1):109-24. [Google Scholar]
 3. Boman, B. M., and Huang, E., 2008, Human colon cancer stem cells: a new paradigm in gastrointestinal oncology, J Clin Oncol 26(17):2828-38. [Google Scholar]
 4. Bonnet, D., and Dick, J. E., 1997, Human acute myeloid leukemia is organized as a hierarchy that originates from a primitive hematopoietic cell, Nat Med 3(7):730-7. [Google Scholar]
 5. Conley, S. J., Gheordunescu, E., Kakarala, P., Newman, B., Korkaya, H., Heath, A. N., Clouthier, S. G., and Wicha, M. S., Antiangiogenic agents increase breast cancer stem cells via the generation of tumor hypoxia, Proc Natl Acad Sci U S A 109(8):2784-9. [Google Scholar]
 6. Conley, S. J., Gheordunescu, E., Kakarala, P., Newman, B., Korkaya, H., Heath, A. N., Clouthier, S. G., and Wicha, M. S., 2012, Antiangiogenic agents increase breast cancer stem cells via the generation of tumor hypoxia, Proc Natl Acad Sci U S A 109(8):2784-9. [Google Scholar]
 7. D'Angelo, R. C., and Wicha, M. S., 2011, Stem cells in normal development and cancer, Prog Mol Biol Transl Sci 95:113-58. [Google Scholar]
 8. Das, S., Srikanth, M., and Kessler, J. A., 2008, Cancer stem cells and glioma, Nat Clin Pract Neurol 4(8):427-35. [Google Scholar]
 9. Ercan, C., van Diest, P. J., and Vooijs, M., 2011, Mammary development and breast cancer: the role of stem cells, Curr Mol Med 11(4):270-85. [Google Scholar]
 10. Gil, J., Stembalska, A., Pesz, K. A., and Sasiadek, M. M., 2008, Cancer stem cells: the theory and perspectives in cancer therapy, J Appl Genet 49(2):193-9. [Google Scholar]
 11. Gupta, P. B., Onder, T. T., Jiang, G., Tao, K., Kuperwasser, C., Weinberg, R. A., and Lander, E. S., 2009, Identification of selective inhibitors of cancer stem cells by high-throughput screening, Cell 138(4):645-59. [Google Scholar]
 12. Hambardzumyan, D., Becher, O. J., and Holland, E. C., 2008, Cancer stem cells and survival pathways, Cell Cycle 7(10):1371-8. [Google Scholar]
 13. Hu, Y., and Fu, L., 2012, Targeting cancer stem cells: a new therapy to cure cancer patients, Am J Cancer Res 2(3):340-56. [Google Scholar]
 14. Iida, H., Suzuki, M., Goitsuka, R., and Ueno, H., 2011, Hypoxia induces CD133 expression in human lung cancer cells by up-regulation of OCT3/4 and SOX2, Int J Oncol 40(1):71-9. [Google Scholar]
 15. Kawasaki, B. T., Hurt, E. M., Mistree, T., and Farrar, W. L., 2008, Targeting cancer stem cells with phytochemicals, Mol Interv 8(4):174-84. [Google Scholar]
 16. Keith, B., and Simon, M. C., 2007, Hypoxia-inducible factors, stem cells, and cancer, Cell 129(3):465-72. [Google Scholar]
 17. Klonisch, T., Wiechec, E., Hombach-Klonisch, S., Ande, S. R., Wesselborg, S., Schulze-Osthoff, K., and Los, M., 2008, Cancer stem cell markers in common cancers - therapeutic implications, Trends Mol Med 14(10):450-60. [Google Scholar]
 18. Korkaya, H., Liu, S., and Wicha, M. S., 2011, Breast cancer stem cells, cytokine networks, and the tumor microenvironment, J Clin Invest 121(10):3804-9. [Google Scholar]
 19. Korkaya, H., and Wicha, M. S., Cancer stem cells: nature versus nurture, Nat Cell Biol 12(5):419-21. [Google Scholar]
 20. Korkaya, H., and Wicha, M. S., 2010, Cancer stem cells: nature versus nurture, Nat Cell Biol 12(5):419-21. [Google Scholar]
 21. Li, Z., Bao, S., Wu, Q., Wang, H., Eyler, C., Sathornsumetee, S., Shi, Q., Cao, Y., Lathia, J., McLendon, R. E., Hjelmeland, A. B., and Rich, J. N., 2009, Hypoxia-inducible factors regulate tumorigenic capacity of glioma stem cells, Cancer Cell 15(6):501-13. [Google Scholar]
 22. Liang, D., Ma, Y., Liu, J., Trope, C. G., Holm, R., Nesland, J. M., and Suo, Z., 2012, The hypoxic microenvironment upgrades stem-like properties of ovarian cancer cells, BMC Cancer 12:201. [Google Scholar]
 23. Liu, S., and Wicha, M. S., 2010, Targeting breast cancer stem cells, J Clin Oncol 28(25):4006-12. [Google Scholar]
 24. Schwab, L. P., Peacock, D. L., Majumdar, D., Ingels, J. F., Jensen, L. C., Smith, K. D., Cushing, R. C., and Seagroves, T. N., 2012, Hypoxia-inducible factor 1alpha promotes primary tumor growth and tumor-initiating cell activity in breast cancer, Breast Cancer Res 14(1):R6. [Google Scholar]
 25. Pires BR, DE Amorim ÍS, Souza LD, Rodrigues JA, Mencalha AL., 2016Targeting Cellular Signaling Pathways in Breast Cancer Stem Cells and it’s Implication for CancerTreatment, Anticancer Res. ;36(11):5681-5691.            [Google Scholar]
 26. Semenza, G. L., 2009, HIF-1 inhibitors for cancer therapy: from gene expression to drug discovery, Curr Pharm Des 15(33):3839-43. [Google Scholar]
 27. Semenza G. L., 2015,. Regulation of the breast cancer stem cell phenotype by hypoxia-inducible factors, Clinical Science Sep 24, 129 (12) 1037-1045; [Google Scholar]
 28. Wang, Y., Liu, Y., Malek, S. N., and Zheng, P., 2011, Targeting HIF1alpha eliminates cancer stem cells in hematological malignancies, Cell Stem Cell 8(4):399-411. [Google Scholar]