International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2017, Vol. 1(1) 21-32

Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi

Sezgin Aygün & Ömer Faruk Öztürk

pp. 21 - 32   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2017.99.3

Published online: December 29, 2017  |   Number of Views: 339  |  Number of Download: 969


Abstract

Bu çalışmanın amacı, mühendis ve teknik eleman adayı olan son sınıf öğrencilerinin iş güvenliği konusunda yaklaşımlarının belirlenmesidir. Betimsel tipteki bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki üç farklı fakülteden toplam 18 bölüm ve 366 katılımcı ile yapılmıştır. Katılımcılara 17 sorudan oluşan bir anket çalışması uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre değerlendirme yapılmıştır. Çalışmaya katılanların % 53’ü Mühendislik fakültesi, % 30’u Ziraat Fakültesi ve % 17’si Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisidir. Bu çalışma için iş güvenliği tutum ölçeği güvenirlik analizi yapılmış Cronbach’s Alpha (α) değeri tutum ölçeği için α=0,838 değeri ile yüksek güvenilirlikte elde edilmiştir. Katılımcılar kesinlikle iş güvenliği eğitiminin çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların %77.1 gibi büyük çoğunluğu iş güvenliği (İSG) derslerinin ilgili fakültelerde, tüm Türkiye'de zorunlu ders olmasını istemektedirler. Bununla beraber, katılımcılar okudukları lisans programı ile ilgili ilerde karşılaşabilecekleri iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgilendirilmek istemektedirler. Bu istekleri yerine getirmenin en kolay yolu iş güvenliği derslerini ilgili tüm fakültelerin müfredatına eklemektir. 

Keywords: İş güvenliği, Mühendis, Teknik eleman


How to Cite this Article

APA 6th edition
Aygun, S. & Ozturk, O.F. (2017). Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), 21-32. doi: 10.29329/ijiasr.2017.99.3

Harvard
Aygun, S. and Ozturk, O. (2017). Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), pp. 21-32.

Chicago 16th edition
Aygun, Sezgin and Omer Faruk Ozturk (2017). "Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 1 (1):21-32. doi:10.29329/ijiasr.2017.99.3.

References
 1. Aksoy, S., Çevik, B. & Çakıcıer, N. (2013) Gümüşova meslek yüksekokulu’nda iş güvenliği bilincinin belirlenmesi. D.Ü. Bilim ve Teknoloji Dergisi, (1), 69–76.  [Google Scholar]
 2. Demirbilek, T. (1999) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ders notları, İzmir. [Google Scholar]
 3. HSE European Comparisons Summary of UK Performance (2013) Online: www.hse.gov.uk Erişim Tarihi: 1 Ocak 2017. [Google Scholar]
 4. Hämäläinen, P., Takala, J., & Saarela, K. L. (2006). Global estimates of occupational accidents. Safety Sci., 44, 137−156. [Google Scholar]
 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ocak 2016 Raporu (2016) Online: http://www.guvenlicalisma.org/ Erişim Tarihi: 1 Ocak 2017. [Google Scholar]
 6. Kalaycı, Ş. (2010). Spss uygulamaları çok değişkenli istatistik teknikleri (5. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 7. Kılkış, İ. & Demir, S. (2012) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü üzerine bir inceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 23–47. [Google Scholar]
 8. Richardsson, P. M. & Impgaard, M. (2004) Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis. Accident Analysis & Prevention, 36, 173–182. [Google Scholar]
 9. Sarıkaya, M., Güllü, A., ve Seyman, M.N. (2009) Meslek yüksek okullarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesinin önemi. Tübav Bilim Dergisi, 2, 327–332. [Google Scholar]
 10. SGK İstatistik Yıllığı (2014). Online: http://www.isteguvenlik.tc/2014%20SGK%20Analiz.pdf Erişim Tarihi: 6 Ocak 2017. [Google Scholar]
 11. Üçüncü, K. (2014) 2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi 1-6. [Google Scholar]