International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2018, Vol. 2(4) 152-161

Doğal Öldürücü (Natural Killer: NK) Hücreler ve Kanser İmmunoterapisi

Ayfer Karlıtepe & Mehtap Kılıç Eren


Related Articles
Bitkilerde E Vitamini Biyosentezi ve Fonksiyonu

Fatih Sezer
Volume 1 Issue 1

Meme Kanser Kök Hücre Fenotipi ve TümörHipoksisi ile İlişkisi

Mehtap Kılıç Eren
Volume 1 Issue 1

'DNA Hasarı Yanıtı'nın İnce Ayarında PPM1D/Wip1 Fosfataz'ın Rolü

Mehtap Kılıç Eren & Nur Betül Kartal
Volume 3 Issue 3

Okaliptus balının PC3, CaCO2, HeLa ve HuH7 Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesi

Bekir Çöl, Merve Sezer Kürkçü & Ali Sorucu
Volume 5 Issue 4