Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4810   |  e-ISSN: 2602-4535

International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2019, Vol. 3(4) 106-116

Killi Toprak Koşullarında Yetiştirilen Kütdiken Limon Çeşidinde Zn ve Mn Besin Elementlerinin Mevsimsel Dağılımı

Sefa Polatöz & Turgut Yeşiloğlu


Related Articles
Volatile Constituents of Different Apricot Varieties in Cool Subtropical Climate Conditions

Murat Şeker, Engin Gür, Neslihan Ekinci & Mehmet Ali Gündoğdu
Volume 2 Issue 3