International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2018, Vol. 2(3) 79-87

Melittobia acasta (Hymenoptera: Eulophidae)'nın Laboratuvar Koşulları Altında Üç Farklı Konukçu Türündeki Biyolojisi

Münevver Kodan & Yasemin Güler


Related Articles

No related article was found.