International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2022, Vol. 6(2) 79-93

Anet 55 Şeftali Çeşidinin Depolanmasında Uçucu Yağ Emdirilmiş Modifiye Atmosfer Paketlemenin Kalite Özelliklerine Etkileri

Gi̇zem Alkın, Murat Şeker & Kenan Kaynaş

pp. 79 - 93   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2022.454.5

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 8  |  Number of Download: 37


Abstract

Bu çalışma, şeftali meyvelerinin modifiye atmosfer paketleme (MAP) ile depolanmasında, uçucu yağ emdirilmiş torbaların kullanım olanağını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 28 Eylül 2021 tarihinde hasat edilen ANET 55 şeftali çeşidine ait meyveler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mekanik soğutmalı araştırma odalarında 0±1°C sıcaklık ve %90±5 oransal nem koşullarında 60 gün süreyle depolanmış ve 15 gün arayla kalite özelliklerindeki değişim saptanmıştır Hasattan sonra 5 gruba ayrılan meyvelerde deneme kurulmuştur.1.grup meyvelere düşük yoğunlukta polietilen (LDPE) torbalar içerisinde MAP uygulaması yapılmıştır. 2.grup meyveler %0.5 dozunda kekik yağı (Thymus vulgaris L.), 3.grup meyveler %0.5 dozunda acı badem yağı (Prunus amygdalus var. amara) ve 4.grup meyveler ise kekik (%0.5) + acı badem yağı (%0.5) emdirilmiş MAP’larda depolanmıştır. 5.grup meyveler ise kontrol olarak ayrılmıştır. Depolama boyunca kontrol uygulamasına kıyasla tüm MAP uygulamalarının ağırlık kaybını önemli derecede azalttığı gözlemlenmiştir. Soğukta depolama sonunda meyve eti sertliğinin (MES) korunmasında hem uçucu yağ emdirilmiş MAP uygulamaları hem de tek başına MAP uygulaması kontrol meyvelerine göre oldukça etkili iken, en iyi sonuç kekik + acı badem yağı emdirilmiş MAP uygulanmış meyvelerde saptanmıştır. Kekik yağı emdirilmiş MAP uygulaması yapılan meyvelerde suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM) miktarı, tek başına MAP uygulanmış meyvelerde ise titre edilebilir asitlik (TEA) değeri 60.güne kadar çok iyi korunmuş ve en iyi sonuçları vermiştir. Meyve renginin parlaklık (L*) ve chroma (C*) değerinin korunmasında uçucu yağ uygulamaları ve tek başına MAP uygulamaları kontrole göre daha başarılı bulunmuştur. Soğukta depolama sonunda en yüksek hue açısı* (h°*) değeri acı badem yağı emdirilmiş MAP uygulamasında saptanmıştır. Meyvelerde depolama süresince yapılan tadım testleri sonucunda kullanılan uçucu yağların meyve kokusunda değişime neden olmadığı gözlenmiştir. Bu araştırma sonucunda ANET 55 şeftali meyvesinin MAP ve uçucu yağ emdirilmiş MAP uygulamalarıyla %0.53 - %1.18 gibi çok düşük ağırlık kayıplarıyla 60 güne kadar başarılı bir şekilde depolanabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca MAP teknolojisinde uçucu yağ uygulamalarının şeftali meyvesinde hasat sonrası kayıpları azaltmak ve kaliteyi korumak amacıyla kimyasal uygulamalara alternatif olabileceği görülmüştür.

Keywords: Modifiye Atmosfer Depolama, Kekik yağı, Acıbadem yağı, Raf ömrü


How to Cite this Article

APA 6th edition
Alkin, G., Seker, M. & Kaynas, K. (2022). Anet 55 Şeftali Çeşidinin Depolanmasında Uçucu Yağ Emdirilmiş Modifiye Atmosfer Paketlemenin Kalite Özelliklerine Etkileri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), 79-93. doi: 10.29329/ijiasr.2022.454.5

Harvard
Alkin, G., Seker, M. and Kaynas, K. (2022). Anet 55 Şeftali Çeşidinin Depolanmasında Uçucu Yağ Emdirilmiş Modifiye Atmosfer Paketlemenin Kalite Özelliklerine Etkileri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), pp. 79-93.

Chicago 16th edition
Alkin, Gi̇zem, Murat Seker and Kenan Kaynas (2022). "Anet 55 Şeftali Çeşidinin Depolanmasında Uçucu Yağ Emdirilmiş Modifiye Atmosfer Paketlemenin Kalite Özelliklerine Etkileri ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 6 (2):79-93. doi:10.29329/ijiasr.2022.454.5.

References
 1. Agar, I. T., Son, L., & Kaşka, N. (1994). Postharvest physiology of some nectarine cultivars.  Journal of the Faculty of Agriculture, Cukurova University,  9(2), 1-16. [Google Scholar]
 2. Akbudak, B., & Eris, A. (2004). Physical and chemical changes in peaches and nectarines during the modified atmosphere storage.  Food control, 15(4), 307-313. [Google Scholar]
 3. Arrebola, E., Sivakumar, D., Bacigalupo, R., & Korsten, L. (2010). Combined application of antagonist Bacillus amyloliquefaciens and essential oils for the control of peach postharvest diseases. Crop protection,  29(4), 369-377. [Google Scholar]
 4. Bal E. (2016). Modifiye atmosfer paketleme ile potasyum permanganat uygulamalarının J.H.Hale şeftali çeşidinin muhafazası üzerine etkileri. J Inst Sci Tech, 6 (1): 9-15. [Google Scholar]
 5. Balbontin, S., Rodríguez, J., & Zoffoli, J. (2001). Effect of modified atmosphere packaging and maturity on susceptibility to mealiness and flesh browning of peach cultivars. In V International Peach Symposium 592 (pp. 573-579). [Google Scholar]
 6. Behrouzi, S., Mostofi, Y., Zamani, Z., Ahmadi, A., Ranjbar, I., & Neishabouri, J. A. (2014). Evaluation of quality changes on 'Elberta' peach during storage with modified atmosphere packaging (MAP).  Iranian Journal of Horticultural Science, 45(1), 79-91. [Google Scholar]
 7. Brovelli, E. A., Brecht, J. K., Sherman, W. B., & Sims, C. A. (1998). Potential maturity indices and developmental aspects of melting-flesh and nonmelting-flesh peach genotypes for the fresh market.  Journal of the American Society for Horticultural Science,  123(3), 438-444. [Google Scholar]
 8. Cantin, C.M., Crisosto, C.H., Ogundiwin, E. A., Gradziel, T., Torrents, J., Moreno, M. A., & Gogorcena, Y. (2010). Chilling injury susceptibility in an intra-specific peach [Prunus persica (L.) Batsch] progeny. Postharvest Biology and Technology, 58(2), 79-87. [Google Scholar]
 9. Cemeroğlu, B. (1992). Meyve ve sebze işleme endüstrisinde temel analiz metotları.  Biltav Yayınları, Ankara, 380. [Google Scholar]
 10. Deily, K. R., & Rizvi, S. S. H. (1983). Optimisation of parameters for packaging of fresh peaches in polymeric films. Horticultural Abstract, Wageningen, v. 53, n. 6, p. 4886-4887 [Google Scholar]
 11. Die, Y. 2002. Tarımsal Yapı Üretim-Fiyat-Değer, Yayın No:2614, Ankara. [Google Scholar]
 12. Droby, S., Wisniewski, M., Teixidó, N., Spadaro, D., & Jijakli, M. H. (2016). The science, development, and commercialization of postharvest biocontrol products.  Postharvest Biology and Technology,  122, 22-29. [Google Scholar]
 13. Fernández-Trujillo, J. P., & Artés, F. (1998). Intermittent warming during cold storage of peaches packed in perforated polypropylene.  LWT-Food Science and Technology, 31(1), 38-43. [Google Scholar]
 14. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Mayıs 2021 tarihinde http://www.fao.org/faostat/en/#data adresinden erişildi. [Google Scholar]
 15. Hu, F., Tu, X. F., Thakur, K., Hu, F., Li, X. L., Zhang, Y. S., & Wei, Z. J. (2019). Comparison of antifungal activity of essential oils from different plants against three fungi.  Food and Chemical Toxicology, 134, 110821. [Google Scholar]
 16. Infante, R., Meneses, C., & Crisosto, C. H. (2009). Preconditioning treatment maintains taste characteristic perception of ripe ‘September Sun’peach following cold storage.  International journal of food science & technology,  44(5), 1011-1016. [Google Scholar]
 17. Kaynaş, K., & Kesmen, N. (2018). Bayramiç beyazı nektarin çeşidinde farklı uygulamaların depolama ve pazarlama kalitesine etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 46-58. [Google Scholar]
 18. Kaynaş, K., Alkın, G., Çiftci, H.N., Aktürk, C., Kıyı, H., & Yaman, Ş.(2022). ANET 30 şeftali çeşidinin depolanmasında 1-Metilsiklopropan ve modifiye atmosfer paketlemenin kalite özelliklerine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Basımda) [Google Scholar]
 19. Koyuncu, M. A., Eren, İ., & Güven, K. (2005). Eğirdir (Isparta) koşullarında yetiştirilen Fantasia ve Stark Red Gold nektarin çeşitlerinin soğukta muhafazasi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 20(1), 6-11 [Google Scholar]
 20. Layne, D. R., & Bassi, D. (Eds.). (2008). The peach: Botany, production and uses. CABI. [Google Scholar]
 21. Lill, R. E., O'Donoghue, E. M., & King, G. A. (1989). Postharvest physiology of peaches and nectarines. Horticultural reviews (USA). [Google Scholar]
 22. Lim, L. & Romani, R. J. (1964). Volatiles and the harvest maturity of peaches and nectarines. Journal of Food Science, 29(3), 246-253. [Google Scholar]
 23. Malakou, A., & Nanos, G. D. (2005). A combination of hot water treatment and modified atmosphere packaging maintains quality of advanced maturity ‘Caldesi 2000’ nectarines and ‘Royal Glory’ peaches. Postharvest Biology and Technology, 38(2), 106-114. [Google Scholar]
 24. McGuire, R. G. (1992). Reporting of objective color measurements. HortScience 27(12):1254-1255. [Google Scholar]
 25. Montero-Prado, P., Rodriguez-Lafuente, A., & Nerin, C. (2011). Active label-based packaging to extend the shelf-life of “Calanda” peach fruit: Changes in fruit quality and enzymatic activity. Postharvest Biology and Technology, 60(3), 211-219. [Google Scholar]
 26. Obi, V.I., Barriuso, J J., & Gogorcena, Y. (2018). Peach brown rot: still in search of an ideal management option. Agriculture, 8(8), 125. [Google Scholar]
 27. Robertson, J.A., Meredith, F.I., & Forbus, W.R. (1991). Changes in quality characteristics during peach (cv.‘Majestic’) maturation. Journal of Food Quality, 14(3), 197-207. [Google Scholar]
 28. Sakaldaş, M., Kaçan, A., Şeker, M., & Kaynaş, K. (2013). ‘Monroe’ve ‘Blake’ geççi şeftali çeşitlerinde modifiye atmosfer paketleme uygulamasinin muhafaza süresince meyve kalitesine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-8. [Google Scholar]
 29. Santana, L.R. R.D., Benedetti, B.C., Sigrist, J.M.M., & Sarantopóulos, C.I.G.D.L. (2010). Modified atmosphere packaging extending the storage life of 'Douradão' peach. Revista Brasileira de Fruticultura, 32, 1009-1017. [Google Scholar]
 30. Teixidó, N., Usall, J., Torres, R., Abadias, M., & Viñas, I. (2010, October). Improving the efficancy of postharvest biocontrol agents-production of environmental stress tolerant formulations. In International Symposium on Biological Control of Postharvest Diseases: Challenges and Opportunities 905 (pp. 221-226). [Google Scholar]
 31. Tian, S., Torres, R., Ballester, A.R., Li, B., Vilanova, L., & González-Candelas, L. (2016). Molecular aspects in pathogen-fruit interactions: Virulence and resistance. Postharvest Biology and Technology, 122, 11-21. [Google Scholar]
 32. Zoffoli, J.P., Aldunce, J.R.P., & Crisosto, C.H. (1998). Modified atmosphere in fruits of Elegant Lady and Ohenry peaches. Postharvest News and Information, 9(3), 1000. [Google Scholar]