International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2022, Vol. 6(2) 116-132

Lens Tasarımcısının Optik Lens Geliştirme Süreçleri

Meli̇ke Güzi̇n Semerci̇oğlu

pp. 116 - 132   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2022.454.8

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 3  |  Number of Download: 32


Abstract

Teknolojinin gelişmesi ile bilgi işlem gücü artmış, bilimsel hesaplama yapma yeteneği de hızla gelişmiştir. Gelişen teknolojinin etkilediği alanlardan biri de optik alanıdır. Lens tasarımı, içerisinde lens optimizasyonu, ışın izi analizi, lens çizimi, modülasyon transfer fonksiyon hesaplamaları gibi birçok alt yapıyı içinde barındıran karmaşık bir çalışma alanıdır. Optik lens tasarımı, maliyet ve üretim sınırlamaları dahil olmak üzere bir dizi performans gereksinimini ve kısıtlamasını karşılayacak bir lens tasarlama sürecidir. Bu lens tasarım süresi, merceğin içinden geçen ışığın nasıl etkilendiğini modellemek için ışın izleme tekniğinin veya diğer tekniklerin kullanarak hesaplanması açısından oldukça karmaşıktır. Ancak optik ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, birçok çalışmanın optik sistemler hakkında ayrıntılı bilgi verdikleri ancak lens tasarımı ve prosedürleri hakkında yeterli açıklama yapmadıkları belirlenmiştir. Bu çalışmada okuyucunun ışın izleme prosedürlerine, eksen dışı verilere ve üçüncü dereceden sapmalara aşina olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca okuyucunun lens tasarımı ve analiz yapılmasına yönelik bir bilgisayar yazılımına erişimi olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, bir lensin tasarım sürecinin en başından, (son ürün olan) lensin çizimine kadar ki süreç ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords: Lens tasarımı, Küresel ve küresel olmayan yüzeyler, İmalat toleransı, Optik camlar


How to Cite this Article

APA 6th edition
Semerci̇oglu, M.G. (2022). Lens Tasarımcısının Optik Lens Geliştirme Süreçleri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), 116-132. doi: 10.29329/ijiasr.2022.454.8

Harvard
Semerci̇oglu, M. (2022). Lens Tasarımcısının Optik Lens Geliştirme Süreçleri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), pp. 116-132.

Chicago 16th edition
Semerci̇oglu, Meli̇ke Guzi̇n (2022). "Lens Tasarımcısının Optik Lens Geliştirme Süreçleri ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 6 (2):116-132. doi:10.29329/ijiasr.2022.454.8.

References
 1. Andrew E. Jones and Forbes, G. W. (1995). An adaptive simulated annealing algorithm for global optimization over continuous variables, J. Global Optimization, 6:1–37. [Google Scholar]
 2. Black, G. (1955). Ultra high-speed skew-ray tracing, Nature, 176:27. [Google Scholar]
 3. Brixner, B. (1978). The  LASL lens design procedure: Simple, fast, precise, versatile, Los Alamos Scientific Laboratory, LA-7476, UC-37. [Google Scholar]
 4. Brixner, B. (1981). Lens design and local minima,” Appl. Opt, 20:384–387. [Google Scholar]
 5. Büyükyıldız, H. Z. (2010). Eyeglass lenses, lens materials and personalized lenses. Journal of Turkish Optomoji. Doi: DOI: 10.4274/tjo. 41.06. [Google Scholar]
 6. Carson, F. A. (2011). Basic optics and optical instruments, Neval education and training program development center, s. 4-32. [Google Scholar]
 7. Chipman, R. A. (1994). Polarization issues in lens design, OSA Proc. International Optical  Design Conf., 22:23–27 (1994). [Google Scholar]
 8. Clarkson, E. N. K. ve Levi-Setti, R. L. (1975). Trilobite eyes and the optics of Descartes and Huygens, Nature Journal, 254 (5502):663–7. [Google Scholar]
 9. Doyle, K. B., Genberg, V. I. ve Michels, G. J. (2005). Integrated Optomechanical Analysis, SPIE Press, Bellingham. [Google Scholar]
 10. Feder, D. P. (1968). Differentiation of raytracing equations with respect to construction parameters of rotationally symmetric optics, Journal of Opt. Soc. Am., 58:1494. [Google Scholar]
 11. Fischer, R.E., Tadic Galeb, B., Yoder. P.R (2008). Optik Sistem Tasarımı (2. baskı). McGraw-Hil, New York. Ss. 179–198. ISBN 978-0-07-147248-7. [Google Scholar]
 12. Gagne. C., Beaulieu, J., Parizeau, M. ve Thibault, S. (2007). Human-competitive lens system design with evolution strategies, Genetic and Evolutionary Computation Conference, London. [Google Scholar]
 13. Gerard, C. (2020). Lens design basics. Optical design problem-solving in theory and practice. IOR publishing, UK. [Google Scholar]
 14. Greivenkamp, J.E. (2004). Field Guide to Geometrical Optics. SPIE Field Guides vol. FG01. SPIE. ss. 19-20. ISBN 0-8194-5294-7. [Google Scholar]
 15. Heiting, G. (2021). Polikarbonat veya Trivex Gözlük Camları.  https://www.allaboutvision.com/tr/gozluk/gozluk-camlari/polikarbonat-lensler/ adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 16. Johnson, R.B. (1990). Knowledge-based environment for optical system design, International Lens Design Conference, Lawrence, G.N. (Ed.), Proc. SPIE, 1354:346–358. [Google Scholar]
 17. Jones A. E. ve Forbes, G. W. (1995). An adaptive simulated annealing algorithm for global optimization over continuous variables, J. Global Optimization, 6:1–37. [Google Scholar]
 18. Kingslake, R. ve Johnson, R. B. (2010). Lens Design Fundamentals. Elsevier. US. [Google Scholar]
 19. Levenberg, K. (1944). A method for the solution of certain non-linear problems in leastsquares, Quart. Appl. Math., 2:164. [Google Scholar]
 20. Russell A. C., (1994). Polarization issues in lens design, OSA Proc. International Optical  Design Conferance, 22:23–27. [Google Scholar]
 21. Strehl, K. (1895). Aplanatische und fehlerhafte Abbildung im Fernrohr, Zeitschrift für Instrumentenkunde, 15, 362-370. [Google Scholar]
 22. Thibault, S., Gagne, C., Beaulieu, J. ve Parizeau, M. (2005). Evolutionary algorithms applied to lens design, Proc. SPIE, 5962–5968. [Google Scholar]
 23. Tora, Y. 2021. Lens kaplama teknikleri https://www.slideshare.net/YedaTora/lens-kaplama-teknikleri adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 24. Yoder, P.R. Jr. (1995a). Mounting Lenses in Optical Instruments, SPIE Press, Bellingham. [Google Scholar]
 25. Yoder, P.R. Jr. (1995b). Design and Mounting of Prisms and Small Mirrors in Optical Instruments, SPIE Press, Bellingham. [Google Scholar]
 26. Yoder, P.R. Jr. (2005). Opto-Mechanical Systems Design, Third Edition, SPIE Press, Bellingham. [Google Scholar]
 27. http://www.zeiss.de/compendium [Google Scholar]
 28. http://www.cem-fa.com/cemfa/makalelerimiz [Google Scholar]
 29. http://www.essilor.com/les-materiaux [Google Scholar]