International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2022, Vol. 6(2) 94-106

Çanakkale’nin Eceabat Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri

Uğur Şahi̇n & Murat Şeker

pp. 94 - 106   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2022.454.6

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 70  |  Number of Download: 282


Abstract

Bu araştırma Çanakkale’nin Eceabat yöresinde yetiştiriciliği yapılan Ayvalık, Gemlik ve Arbequina zeytin çeşitlerinin pomolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada bitki materyali olarak toplanan Ayvalık zeytin çeşidi Eceabat Merkez, Kocadere Köyü, Alçıtepe Köyü, Kum Otel ve Büyük Anafarta Köyünden, Gemlik zeytin çeşidi İsmetpaşa Mahallesi ve Büyük Anafarta Köyünden, Arbequina zeytin çeşidi Kocadere Köyünden alınmıştır. Her zeytin çeşidinin meyveleri 3 tekerrülü olacak şekilde incelenmiştir. Hasat edilen çeşitlerde meyve eni (mm), meyve boyu (mm), meyve ağırlığı (g), çekirdek eni (mm), çekirdek boyu (mm), çekirdek ağırlığı (g), meyve indeksi (boy/en), meyve/et oranı (%) ve olgunluk indeksi değerleri incelenmiştir. Her çeşit için varyans analizi yapılmış ve verilerin ortalamaları arasındaki farklılıkların karşılaştırılmasında LSD (P<0,05) testi kullanılmıştır. En yüksek meyve eni, meyve boyu, meyve ağırlığı, çekirdek boyu, meyve indeksi, meyve/et oranı ve olgunluk indeksi değerleri en yüksek Gemlik zeytin çeşidinde gözlenirken en yüksek çekirdek eni, çekirdek ağırlığı değerleri Ayvalık zeytin çeşidinde gözlenmiştir.

Keywords: (Olea europeae L.), Pomolojik ölçümler, Zeytin, Olgunluk indeksi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Sahi̇n, U. & Seker, M. (2022). Çanakkale’nin Eceabat Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), 94-106. doi: 10.29329/ijiasr.2022.454.6

Harvard
Sahi̇n, U. and Seker, M. (2022). Çanakkale’nin Eceabat Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), pp. 94-106.

Chicago 16th edition
Sahi̇n, Ugur and Murat Seker (2022). "Çanakkale’nin Eceabat Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 6 (2):94-106. doi:10.29329/ijiasr.2022.454.6.

References
 1. Anonim, 2010a. Eceabat Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi. http://www.eceabat.gov.tr/. [Google Scholar]
 2. Anonim, 2020. Eceabat Nüfusu. https://tr.wikipedia.org. [Google Scholar]
 3. Anonim, 2021. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (https://www.tuik.gov.tr). [Google Scholar]
 4. Aydın, R., Nizamoğlu, A.,1995. Silifke Yağlık Çeşidinde Klonal Seleksiyon Çalışmaları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995 1:731-735, Adana. [Google Scholar]
 5. Caballero J.M., Rio C.D. ve Eguren J., 1990. Further Agronomical Information About A World Collection of Olive Cultivars. International Symposium on Olive Growing. Cordoba Spain. 45-48. [Google Scholar]
 6. Canözer, Ö. 1991. Standart Zeytin Çeşitleri Kataloğu. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Mesleki Yayınlar Serisi. Genel No; 334. Seri No: 16. Ankara. 107 s. [Google Scholar]
 7. Diez, F., 1971. The Biochemistry of Fruits and Their Products. A.R.C. Food Research. Inst. Norwich, England. 1: 261-274. [Google Scholar]
 8. Efe, R., Soykan, A., Cürebal, İ., Sönmez, S., 2013. Dünyada, Türkiye’de, Edremit Körfezi Çevresinde Zeytin ve Zeytinyağı. Edremit Belediyesi Kültür Yayınları No: 7. ISBN: 978-605-62253-0-7.  1-335. [Google Scholar]
 9. Ertem, H., 1987. Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu’sunun Florası. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi, Sayı 65. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987,181s. [Google Scholar]
 10. Gündoğdu M.A., 2011. Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Zeytinyağı Bileşenlerinin Aylık Değişimlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye. [Google Scholar]
 11. Gündoğdu M.A., Şeker M., 2011. Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Ulusal Zeytin Kongresi, Akhisar, 374–384. [Google Scholar]
 12. Gündoğdu M. A., 2018. Bazı Zeytin Çeşitlerinin Farklı Olgunluk Dönemlerinde Pomolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerindeki Değişim. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora Tezi, ÇANAKKALE. [Google Scholar]
 13. Kaynaş N., Sütçü A. R. ve Fidan A. E., 1996. Zeytinde Adaptasyon (Marmara Bölgesi). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler. Yayın No: 82, Yalova, 27 s. [Google Scholar]
 14. Reiners J., Grosch W., 1998. Odorants of Virgin Olive Oils with Different Flavor Profiles. J. Agric. Food Chem. 46 (7):2754–2763. [Google Scholar]
 15. Oktar A., Çolakoğlu A., 1989. Agronomik Faktörlerin Zeytinyağının Kalitesi Üzerine Etkileri. I. Uluslararası Gıda Sempozyumu, Bursa. 477–485. [Google Scholar]
 16. Şeker M., Gül M. K., İpek M., Kaleci N., Yücel Z., Yılmaz E. ve Topal U., 2008. Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin AFLP ve SSR Markörleri Polimorfizminin Yağ Asitleri ve Tokoferol Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi. TUBİTAK Projesi Sonuç Raporu, TOVAG-3358. Çanakkale. 133s. [Google Scholar]
 17. Şeker M., Gündoğdu M. A., Gül M. K., Kaleci N., 2012. Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı yerli Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Çanakkale. Zeytin Bilimi 3 (2), 91-97 [Google Scholar]
 18. Turanoğlu, İ.M., 2015. Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Ayvalık Zeytin Çeşidinin Morfolojik, Fenolojik, Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,60 s., Kahramanmaraş. [Google Scholar]