International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2022, Vol. 6(2) 107-115

Femoral Patellar Eklem Yüzünün Morfometrik Analizi, Diz Eklemi Biyomekaniğinde Önem Arz Eder Mi?

Eda Duygu İpek, Nazli̇ Gulri̇z Ceri̇, Ömer Kızılay & Gizem Sakallı

pp. 107 - 115   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2022.454.7

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 66  |  Number of Download: 266


Abstract

Ortopedik cerrahide yapılan total diz eklemi artroplastisinde ve adli antropolojide cinsiyet tayininde diz kapağı kemiği olan patella’nın morfometrik değerleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada femoral patellar eklem yüzünün morfometrik parametrelerinin tespiti ve cinsiyet tayininde kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlandı.

Cinsiyet kayıtları bilinen, toplamda 200 adet (100 kadın, 100 erkek) yetişkin femur kemiğinin ön yüzünün distalinde bulunan patellar eklem yüzü değerlendirildi. Medial ve lateral eklem yüzü genişliği, trohlear oluk uzunluğu, trohlear oluk açısı ve patellar eklem yüzü alanı ve femoral bikondiler genişlik ölçüldü, patellar eklem yüzü genişlik indeksi hesaplandı. Verilerin istatiksel analisi SPSS Version 22.0 programı ile gerçekleştirildi.

Trohlear uzunluk ve açı, femoral patellar eklem yüzünün alanı ve genişlik indeks değerlerinin sağ ve sol tarafa ait örneklerde cinsiyetler arasında istatiksel olarak anlamlı farklı oldukları tespit edildi. Medial eklem yüzü genişliği yalnızca sağ tarafta, erkeklerde yüksek bulundu. Sağ femoral patellar eklem yüzüne ait morfometrik parametreler kadın ve erkek cinsiyetlerini %78, sol tarafa ait morfometrik değerler ise %73 doğru olarak sınıflandırdı. Duyarlılık ve özgüllük değerleri göz önüne alındığında sağ ve sol tarafa ait örneklerde cinsiyet ayrımını en iyi sağlayan değerin trohlear uzunluk olduğu tespit edildi.

Çalışmamızda kadın ve erkek cinsiyetinin ayrımını en iyi sağlayan parametreler trohlear oluk uzunluğu, trohlear oluk açısı ve femoral patellar eklem yüzü alanı olarak bulundu. Diz eklemi biyomekaniği açısından femoral patellar eklem yüzünün patellar ölçümlerden farklılık gösterdiği tespit edildi.

Keywords: Facies patellaris (L.); Morfoloji; Cinsiyet Tayini, Biyomekanik


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ipek, E.D., Ceri̇, N.G., Kizilay, O. & Sakalli, G. (2022). Femoral Patellar Eklem Yüzünün Morfometrik Analizi, Diz Eklemi Biyomekaniğinde Önem Arz Eder Mi? . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), 107-115. doi: 10.29329/ijiasr.2022.454.7

Harvard
Ipek, E., Ceri̇, N., Kizilay, O. and Sakalli, G. (2022). Femoral Patellar Eklem Yüzünün Morfometrik Analizi, Diz Eklemi Biyomekaniğinde Önem Arz Eder Mi? . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(2), pp. 107-115.

Chicago 16th edition
Ipek, Eda Duygu, Nazli̇ Gulri̇z Ceri̇, Omer Kizilay and Gizem Sakalli (2022). "Femoral Patellar Eklem Yüzünün Morfometrik Analizi, Diz Eklemi Biyomekaniğinde Önem Arz Eder Mi? ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 6 (2):107-115. doi:10.29329/ijiasr.2022.454.7.

References
 1. Peckmann, T. R., Meek, S., Dilkie, N., & Rozendaal, A. (2016). Determination of sex from the patella in a contemporary Spanish population. Journal of Forensic and Legal Medicine, 44, 84-91.  doi:10.1016/j.jflm.2016.09.007 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Peng, S., Linan, Z., Zengtao, H., Xueling, B., Xin, Y., Zhaobin X., Xu, H. Morphometric measurement of the patella on 3D model reconstructed from CT scan images for the southern Chinese population. Chin Med J 2014;127 (1): 96-101. doi:10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20131948 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Katchy, A.U., Agu, A.U., Ikele, I.T., Ikele, C.N., Ugwu, A.U. The Morphometric Analysis of the Patella from the Male Cadaveric Native Knees of the Ethnic Igbos of Southeast Nigeria and Its Implications in Total Knee Replacement. Nigerian Journal of Orthopaedics and Trauma 2020;19(1):32-38. doi: 10.4103/njot.njot_9_20 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Oner, S., Turan, M.K., Oner, Z. Estimation of Gender by Using Decision Tree, a Machine Learning Algorithm, with Patellar Measurements Obtained from MDCT Images. Med Records 2021;3(1):1-9. doi: 10.37990/medr.843451 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Oletaju, O.I., Philander, I., Bidmos, M.A. Morphometric Analysis of the Patella and Patellar Ligament of South Africans of European Ancestry. South African Journal of Sciences 2013;9(10):1-6. doi: 10.1590/sajs.2013/20130069 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Akhlaghi, M., Sheikhazadi, A., Naghsh, A., Dorvashi, G. Identification of sex in Iranian population using patella dimensions. Journal of Forensic and Legal Medicine 2010;17(3):150–155. doi:10.1016/j.jflm.2009.11.005 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Saumabrata, P., Tanmay, S., Kumar, B.T., DG, R. A Study of Sex Determination from Human Patellae in a Tertiary Care Centre. Int J Health Res Medico Leg Prae 2018;4(2):17-21. doi: 10.31741/ijhrmlp.v4.i2.2018.5 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Matz, J., Lanting, B.A., Howard, J.L. Understanding the Patellofemoral Joint in Total Knee Arthroplasty. Canadian Journal of Surgery 2019;62(1):57-65. [Google Scholar]
 9. Murugan, M., Ambika, S., Nim, V.K. Knee Cap: A Morphometric Study. International Journal of Anatomy and Research 2017;5(1):3556-3559. doi: 10.16965//ijar.2016.415 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Joshi, M.H., Vaniya, V.H. Morphometric Study of Patella and Patellar Ligament of Knee with Its Clinical Significance. MedPulse International Journal of Anatomy 2021;20(1):44-49. [Google Scholar]
 11. Kemkes-Grottenhaler A. Sex Determination by Discriminant Analysis: an Evaluation of the Reliability of Patella Measurements. Forensic Sci Int 2005;147:129-133. [Google Scholar]
 12. Csintalan, Rick P.; Schulz, Michele M.; Woo, Jonathan; McMahon, Patrick J.; Lee, Thay Q. (2002). Gender Differences in Patellofemoral Joint Biomechanics. Clinical Orthopaedics and Related Research, 402(), 260–269. doi:10.1097/00003086-200209000-00026 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Schindler, O.S., Scott, W.N. Basic Kinematics and Biomechanics of the Patello-femoral Joint Part 1: The Native Patella. Acta Orthop Belg 2011;77:421-431. [Google Scholar]