International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2022, Vol. 6(1) 1-11

Truncus Coeliacus ve Dallarının Embriyolojik Kökenli Varyasyonlarının Araştırılması

Hatice Kübra Başaloğlu & Hulki̇ Başaloğlu

pp. 1 - 11   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2022.433.1

Published online: March 30, 2022  |   Number of Views: 149  |  Number of Download: 287


Abstract

Aorta abdominalis’in visceral dallarından olan truncus coeliacus (TC) kısa ve kalın bir arterdir. Mide, dalak, karaciğer, pankreas, duodenum gibi organların kanlanmasını sağlar. Sayıları organları beslemek için üç ana arter dalına ayrılır. a. gastrica sinistra (AGS), a. splenica (AS) ve a. hepatica communis (AHC).  Truncus coeliacus’un sayılan dallarının çıkış, iki dalının farklı şekillerde birleşik olarak aorta abdominalis’den (AA) çıkışı, bazen de a. mesenterica superior (AMS) ile TC’un dallarının birleşik olarak AA’den çıkması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Çok sayıda araştırıcı TC dallarının varyasyonları ile ilgili çalişmalar yapmışlar sonuçlarını literatürde paylaşmışlardır. Bizde araştırmamızda anatomik ve klinik önemi olan TC varyasyonlarının sonuçlarını sunmayı amaçladık. Diğer taraftan da iki olguyu önemi nedeniyle açıkladık. İncelemeye aldığımız 44 kadavranın 6 (% 13.6)’sında hepatolineal kütüğe rastladık. Bir olguda (%2.3) hepatomesenterik kütüğe rastladık. Geriye kalan 37 olguda (%84) TC şekillenmişti. 44 kadavranın orijinal olan 2 tanesi ayrı ayrı değerlendirildi. Olgu 1 de TC’dan a. gastrica sinistra ayrıldı ve karaciğere giden a.  hepatica sinistra aberrans olarak devam etti. Bu olguda a. hepatica communis oluşmuştu. Olgu 2 de TC oluşmuştur a. gastrica dextra ve a. hepatica propria ayrıdı, ayrıca AMS dan aberrant ramus dexter dalı ayrıldı.

Keywords: Truncus Coeliacus, Truncus Coeliacomesenterica, Varyasyon


How to Cite this Article

APA 6th edition
Basaloglu, H.K. & Basaloglu, H. (2022). Truncus Coeliacus ve Dallarının Embriyolojik Kökenli Varyasyonlarının Araştırılması . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(1), 1-11. doi: 10.29329/ijiasr.2022.433.1

Harvard
Basaloglu, H. and Basaloglu, H. (2022). Truncus Coeliacus ve Dallarının Embriyolojik Kökenli Varyasyonlarının Araştırılması . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 6(1), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Basaloglu, Hatice Kubra and Hulki̇ Basaloglu (2022). "Truncus Coeliacus ve Dallarının Embriyolojik Kökenli Varyasyonlarının Araştırılması ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 6 (1):1-11. doi:10.29329/ijiasr.2022.433.1.

References
 1. Çimen A. Anatomi Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1987;213-215. [Google Scholar]
 2. Dere F. Anatomi cilt 11. Adana, Okullar pazarı kitabevi. 1989, 650-651. [Google Scholar]
 3. Hollinshead WH. Anatomy For Surgeons. New York, Paul B Hoeber Inc. 1956, 349-453. [Google Scholar]
 4. Kitamura S, Nıshıguchi T, Sakaı Akıra, Kumanoto K. Rare case of the inferior mesenteric artery arısıng from the superıor mesenterıc artery. Anat. Record 1987,2177: 99-102 [Google Scholar]
 5. Merhav HJ, Mieles LA, Ye Y et al. Alternatıve procedure for failed reconstructıon oüf a right replaced hepatic artery ın lıver transplantatıon Transl Int 1995, 8: 288-293 [Google Scholar]
 6. Sidhu PS, Khaw KT, Beth AM. Anomalous splenıc artery aneurysm. Demonstratıon on CT scanning and angıography. Postgrad Med J. 1995,7I: 49-51 [Google Scholar]
 7. Sponza M, Pozzı-Mucellı R, Pozzı-Mucellı F. Arterıal anatomy of the coelıac trunk and the superior mesenteric artery with computerized tomography. Radiol Med Torino 1993;86: 260-267 [Google Scholar]
 8. Ulutaş İ. Dolaşım Sistemi ve İç Salgı Bezlerinin anatomisi İzmir, Rekfo, 1984.127-128 [Google Scholar]
 9. Vandemma JPM, Bonte J. The blood supply of the stomach Acta anat 1988,131 89-96 [Google Scholar]
 10. Petorak, İ. (1984). Medikal Embriyolojisi. Beta Basım Yayım, 143-148. [Google Scholar]
 11. Williams, P.L., (1989). Warwick, R., Dyson, M., et al. Gray's Anatomy, Churchill Livingstone, 37th Ed, 298–302. [Google Scholar]
 12. Moore M.K. Çeviri Editörleri: Yıldırım M., Okar Ġ., Dalçık H.: Ġnsan Embriyolojisi Klinik Yönleri ile,1. baskı, Ġstanbul; 2002: 380-394). [Google Scholar]
 13. Çırak, A., Oğuz, S., Öztürk, Ö., Taşar, E., Tezcan, A.Y. (2010). Truncus Coelıacus ve Dallarının Anjiografik Görüntülerde Anatomik Varyasyonlarının İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi XII öğrenci sempozyumu çalışma grubu sunumları, 27-28 Mayıs 2010. [Google Scholar]
 14. Haller, V.A. (1756). Icones anatomicae in quibus aliquae partes corporis humani declineate proponuntur et arteriarum potissimum historia continetur. Gottingen- German: Vandenhoeck. [Google Scholar]
 15. Chen, H., Yano, R., Emura, S., & Shoumura, S. (2009). Anatomic variation of the celiac trunk with special reference to hepatic artery patterns. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 191(4), 399-407. [Google Scholar]
 16. Turgut HB, Hatipoğlu ES, Doğruyol Ş. Truncus coeliacus ile Arteria mesenterica superior arasında olası anastomozlar DÜTF Dergisi 1984,11 283-287 [Google Scholar]
 17. Vandemma JPJ, Bonte J. The brances of’ the celiac Trunk Acta Anat. 1985,122: 110-114. [Google Scholar]
 18. Augustynik E, Zajac S. Unusual case of multiple vascular variations Folia Morfhol (Warsz) 1968,27: 497-502. [Google Scholar]
 19. Adachi, B. (1928). Anatomic der Japaner I. Das arteriensystem der Japaner, 11-73. [Google Scholar]
 20. Feigl W, Firbas W, Sinzinger H et al. Various forms of the coeliac trunk and its anastomoses with the superior mesenteric artery Acta Anal (basel) 1975,92: 272-284. [Google Scholar]
 21. Fricke M, Haasner E A rare variant of the coeliac-mesenieric trunk. Fortschr Geb Rontgenstr Nuclearmed 1974.120: 233-235 [Google Scholar]
 22. Higashi N, Hirai K. A Case of The Three Branches of The Celiac Trunk Arising Directly from The Abdominal Aorta Abdominalis. Kaibogaku Zasshi. 1995; 70: 349– 352. [Google Scholar]
 23. Gray H Gray’s anatomy New York. Bounty Books, 1977; 551-533 [Google Scholar]
 24. Mersten A Radıografic dıagnosıs and clınıcal sıgnıfıcance of developmental anomalıes of the coeliac trunk. Cesk Radıoıl 1990,44: 119-126. [Google Scholar]
 25. Hardy KJ. Jones RM Hepatic artery anatomy in relation to reconstruction in liver transplantation some unusal varıatıoıns. Aus N Z I Surg 1994,64: 437-440 [Google Scholar]
 26. Carles J, Midy D, Saric J et al. Anatomic basis of vascular distribution in combined removal of liver and pancreas. Surgical Radiol Anat 1994,1: 325-328. [Google Scholar]
 27. Freund M, Wesner F. euter M et al. CT angiographic imaging of atypical arterial blood supply to the liver by the superior mesenteric artery. Bildgbung 1995,62: 50-52. [Google Scholar]
 28. Romanes GJ. Cunningham’s Texbook of Anatomy. New York, Oxford Unrversty Press, 1987, 924-925. [Google Scholar]
 29. Netter FH. The cıba Collectıon of Medıcal Illustrations Volum 3, Dıgestıve System. New York, Cıba Pharmaceutıcal Company. 1979, 14- l7. [Google Scholar]
 30. Vandemma JPJ, Bonte J, Van der Schueren G. A re-evaulation of hepatic and cystic arteries The importance of the aberrant hepatic branches. Acta anat 1969,73:192-209. [Google Scholar]
 31. Lipsliutz B. A composite study of the coeliac axis artery. Ann Surg 1917,65: 159-69. [Google Scholar]
 32. Yi SQ, Terayama H, Naito M, Hayashi S, Moriyama H, Tsuchida A, Itoh M. A common celiacomesenteric trunk, and a brief review of the literature. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 2007, 189(5):482-488. [Google Scholar]
 33. Basar R, Onderogul S, Cumhur T, Yuksel M, Olcer T. Agenesis of the celiac trunk: an angiographic case Kaibogaku Zasshi 1995, 180-182. [Google Scholar]
 34. Cavdar S, Sehirli U, Pekin B. Celiacomesenteric trunk. Clin. Anat 1997,10:231-234. [Google Scholar]
 35. Çiçekciba AE, Uysal II, Şeker M, Tuncer I, Büyükmumcu M, Salbacak A. A rare variation of the coeliac trunk. Ann Anat 2005,187(4):387-91. [Google Scholar]
 36. Tsukamoto N. The branches of the abdominal visceral arteries in Japanese. Kaibogaku Zasshi 1929, 2:780-829.  [Google Scholar]
 37. Thompson J. On the arteries and ducts in the hepatic pedicle. Univ Calif Publ 1933,1:55-160. [Google Scholar]
 38. Michels NA. Blood Supply and Anatomy of the Upper Abdominal Organs with a Descriptive Atlas Philadelphia, Montreal: JB Lippincott Company 1955. [Google Scholar]
 39. Flınt E. Abnormalities of the right hepatic, cystic and gastro-duodenal arteries and of the bile ducts. Brit J Surg 1922,10:509-519. [Google Scholar]
 40. Tandler J. Uberdie varietaten der Arteriacoelieca und deren Entwicklung.Anatomische Hefte 1904, 25(2):473-500. [Google Scholar]
 41. Morita M. Reports and conception of three anomalous cases of the superior mesenteric arteries. Igaku Kenkyu. 1935; 9:1993-2006. [Google Scholar]
 42. Yurtseven M, Özgür T. Başaloğlu KH. Arteria hepatica varyasyonları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1989, 28(6): 2535-2544. [Google Scholar]