Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4810   |  e-ISSN: 2602-4535

Etik ve İntihal Politikası

Yayın Etiği: IJIASR, Committee on Publication Ethics (COPE) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ilkelerine tabidir. COPE'nin iyi yayıncılık uygulamalarına ilişkin kurallarına kesinlikle uymakta ve şüpheli suistimal davranışlarını ele alırken COPE akış çizelgelerinde belirtilen prosedürleri takip etmektedir.

İntihal Politika: IJIASR, Crossref Benzerlik Kontrolünün bir üyesidir. Başvurulardan rastgele seçilen makaleler incelemeden önce intihal için taranır. % 20'den fazla intihal oranına sahip makaleler red edilmektedir.


75 defa okundu.