Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4810   |  e-ISSN: 2602-4535

Uluslararası Fen Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 9-19

Meme Kanser Kök Hücre Fenotipi ve TümörHipoksisi ile İlişkisi

Mehtap Kılıç Eren


Benzer Makaleler
Effects of Salinomycin and Everolimus on Breast Cancer Stem Cells in Hypoxia

Hatice Pilevneli & Mehtap Kılıç Eren
Cilt 2 Sayı 1